Проект „Тайнственият свят на спора“

През учебната 2022/23 г. учениците от 5б клас на НПМГ участваха пилотно в проект „Тайнственият свят на спора“.

Съдия Владимир Вълков, член на Училищното настоятелство, на доброволни начала разработва такива проекти и работи с ученици от различни класове. Настоящият проект е продължение на други такива, по които Съюзът на съдиите в България работи („Червената шапчица, „Съдът в общността и гражданското образование“).

За първи път при реализация на този проект, по инициатива на класния им ръководител, г-жа Кристина Ушева, учениците, сформирали три групи, споделиха своята представа за правилата и под ръководството на Владимир Вълков търсеха взаимовръзката между свободата, отговорността и правилата, какво мотивира поведението и провокира конфликт, употребата на сила – оправдание и граници. След предварителна подготовка в ролята на адвокати и съдии, учениците посетиха Съдебната палата в гр. София, където разгледаха случай за причинени вреди след упражнено насилие в училищен двор.

А това е стихотворение, написано от Моника от 5б клас, която беше в групата за отговорността:

Отговорността като тежест тя,
Пълна със задачи, работа и задължения.
Показва, че човек не е нищожен,
а смел, безстрашен и грижовен.
Когато има някакво задължение,
отговорният човек прави добро впечатление.
Извършва изисканото с лекота, без никакви колебания.
Всеки трябва да е отговорен.
Това показва, че той е способен
да прави разумни решения
и доказва, че има добри умения.

Публикуваме и обобщените отговори на учениците от входящата анкета, заедно с коментари на съдия Вълков по споделените мисли с таблата: >> Изследователски дневник на 5б клас НПМГ 22-23