Членство в УН

Членството Ви дава възможност да участвате с Вашия глас във вземането на решения на УН по всички въпроси от неговата дейност.

С попълненото от Вас заявление изразявате своето желание да се присъедините към нас като член на сдружението.

Моля изтеглете и попълнете формуляра за членство, и го изпратете на unnpmg@gmail.com или попълнете онлайн формуляр за членство.

За да се легитимира членството, по устав е необходимо да заплатите годишен членски внос в размер на 20 лв. с банков превод по сметката на УН:

Училищно настоятелство Акад. Любомир Чакалов – НПМГ
Банка: Уникредит Булбанк АД
IBAN: BG30 UNCR 7000 1523 1291 29
BIC: UNCRBGSF

Основание: Членски внос