Общо събрание на Училищното настоятелство при НПМГ

Уважаеми членове на УН, родители, съмишленици,

Каним Ви на ОБЩО СЪБРАНИЕ на членовете на УН, което ще се проведе на 28 юни, петък, от 18.00 ч. в 16-ти кабинет в сградата на НПМГ при следния дневен ред:

  • Доклад за дейността на Съвета на настоятелите на Сдружение „Училищно настоятелство „Акад. Любомир Чакалов“ при Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ – гр. София през 2023 година;
  • Приемане на годишния финансов отчет на Сдружение „Училищно настоятелство „Акад. Любомир Чакалов“ при Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ – гр. София за 2023 година;
  • Приемане на Годишен доклад по Чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ за дейността на Сдружение „Училищно настоятелство „Акад. Любомир Чакалов“ при Национална природоматематическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ – гр. София за 2023 година.
  • Приемане на бюджета на Сдружение „Училищно настоятелство „Акад. Любомир Чакалов“ при Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ – гр. София за 2024 година.
  • Промени в Устава на Сдружение „Училищно настоятелство „Акад. Любомир Чакалов“ при Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ – гр. София.
  •  Освобождаване от отговорност на членове на Съвета на настоятелите.
  • Избор на нови членове на Съвета на настоятелите.
  • Други.

Добре дошли са и родители, които не са членове на УН, но имат желание да се запознаят и подпомагат дейността ни. Разчитаме на Вашето присъствие и активно участие!