Общо събрание на УН – НПМГ

Уважаеми членове на УН, родители, съмишленици,

Каним Ви на ОБЩО СЪБРАНИЕ на членовете на УН, което ще се проведе на 28 юни, сряда, от 18.00 ч. в Танцовата зала на НПМГпри следния дневен ред:

  • Доклад за дейността на Съвета на настоятелите през 2022 г.;
  • Приемане на годишния финансов отчет на УН за 2022 г.;
  • Приемане на Годишен доклад по Чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ за дейността на УН за 2022 г.
  • Приемане на бюджета на УН за 2023 г.

Добре дошли са и родители, които не са членове на УН, но имат желание да се запознаят и подпомагат дейността ни. Разчитаме на Вашето присъствие и активно участие!