Дарение на тежко пострадалата при наводненията Професионална гимназия по железопътен транспорт „Христо Смирненски“ в гр. Карлово

5 660 лева е сумата, събрана по време на кампанията „ Вместо букет, дари надежда на дете в нужда!“ – съвместна инициатива на Училищното настоятелство, учителите и Ученическия съвет на НПМГ“ Акад. Любомир Чакалов“.

Средствата бяха дарени на Професионална гимназия по железопътен транспорт в град Карлово, която е пострадала сериозно от наводненията. По думите на директора на гимназията в гр. Карлово, водната стихия е нанесла тежки поражения върху училищната инфраструктура – кабинети, работилници, лаборатории, спортни площадки, хранилища. Унищожени са били много учебни материали и пособия – дъски, учебници, табла и други.

Решението за дарение на набраната сума, постъпила по сметката на Настоятелството в резултат на проведената благотворителна кампания „Вместо букет, дари надежда на дете в нужда!“ е взето прозрачно и мотивирано, съгласно чл.6, т.5 от устава на училищното настоятелството и неговите цели, а именно да организира и осъществява сътрудничество с други настоятелства. Дарението ще бъде използвано целево за осигуряване на нормален учебния процес на учениците и учителите от ПГ по жп транспорт в град Карлово.

Благодарим на всички, които се включиха и подкрепиха кампанията!