На 10 ноември в НПМГ отбелязваме Международния ден на науката за мир и развитие

Международният ден на науката за мир и развитие – World Science Day for Peace and Development – се отбелязва по инициатива на UNESCO в целия свят. Целта е да се засили общественото разбиране относно ролята на науката за изграждането на мирни и устойчиви общества. Той насърчава националната и международната солидарност в името на наука, споделена между държавите.

Целта на този ден е да насочи общественото внимание към взаимовръзката между високите научни постижения и въздействието им върху живота на хората, както и да стимулира широки дебати по актуални проблеми, за чието разрешаване науката би могла да съдейства. Той подчертава ролята, която играят учените за разширяване на нашето разбиране за забележителната, крехка планета, която наричаме свой дом.

Денят отбелязваме и в НПМГ – едно специално училище, в което учителите на нашите ученици, освен предаването на знание, се стараят да развиват у тях качества и умения, които ще бъдат необходими за разрешаването на актуалните тежки глобални предизвикателства. Училище, в което се насърчава приемствеността и в което учители и родители работим заедно за създаването на едно ново поколение ангажирани учени и граждани, които да градят базирано на иновации и устойчивост мирно и солидарно общество. Да предоставя качествено образование е приносът на НПМГ в развитието на науката и стремежа за използване на научното знание в полза на мира и развитието на човечеството.

Разлепихме плакати в училището и разпространихме информационен клип, за да насърчим дискусията сред учениците за ключовата роля на науката за мирно и устойчиво бъдеще.

Денят на науката за мир и развитие отбелязваме в Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие – 2022 (International Year of Basic Sciences for Sustainable Development), обявена за такава от Общото събрание на ООН. Фундаменталните науки ни предоставят инструментите за справяне с жизненоважни глобални предизвикателства като достъп до храна, енергия, здравеопазване и комуникации за всички и др. и с въздействието на повече от 8 милиарда души върху нашата планета.

Гордеем се, че в НПМГ десетки млади хора овладяват основите на фундаменталните науки и в утрешния ден ще бъдат част от онзи голям технологичен напредък, който ще доведе устойчиво и приобщаващо развитие на планетата в полза на всички.

#ScienceDay