Открит урок по география с доц. д-р Георги Бърдаров

По покана на Училищното настоятелство на 5 май, четвъртък, в 12.30 ч. в Танцовата зала гимназията ще срещне своите ученици с доц. Георги Бърдаров – доктор по география на населението и селищата, университетски преподавател – ръководител на Катедра „Социално-икономическа география”, зам. декан на Геолого-географския факултет на Софийски университет, експерт по демография, писател – носител на Европейската награда за литература. В своята презентация на тема “България – География на свободата” доц. Бърдаров ще разкаже защо страната ни притежава изключителен демографски и духовен потенциал за развитие със своя интересен поглед върху актуалните природни и обществени закономерности в България.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!